Inspiratie

Ons referentiekader
Communicatie….. ons referentiekader

Contact
Werkelijk contact in onze huidige maatschappij
Onze onderlinge verbondenheid
Oprecht contact
Communicatie…een goed gesprek

Esther Perel, een zeer inspirerende psychotherapeut